Тендерийн дугаар

Тендер шалгаруулалтын нэр

Тодорхойлолт

Зарласан огноо

Бүртгэл хаах огноо

PMD-1902

Барилгын засварын ажил

Өмнөговь аймаг Ханхонгор сумын нутаг дэвсгэрт засвар үйлчилгээний төв, зочид буудлын барилга, гадна зам талбайн засварын ажил

2019-12-12

2019-12-20