Өмнөговь аймаг Ханхонгор сумын нутаг дэвсгэрт засвар үйлчилгээний төв, зочид буудлын барилга, гадна зам талбайн засварын ажил

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *