НЬЮКОМ МАЙНИНГ СЕРВИС” ХХК-ИЙН АЖИЛТНУУДЫН ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛС

Компанийн ажилтан нь өөрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ дараах үндсэн зарчмуудыг эрхэмлэнэ. Үүнд:

 • Компанийн эрх ашгийг дээдлэгч
 • Ямагт шинэ мэдлэг, ур чадвар эзэмшихээр тэмүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэгч
 • Байнга шинийг санаачилж, оновчтой хувилбар олохыг зоригч
 • Аливаа шийдвэр, саналыг шуурхай ажил хэрэг болгогч
 • Тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулахын тулд шууд хамааралгүй асуудлыг ч өөрөө хариуцан авч хийгч
 • Аливаа орхигдсон асуудлыг олж тодорхойлон түүнийг шийдвэрлэгч
 • Аливаа асуудалд үнэнч шударгаар хандагч
 • Бусдын санаа бодлыг сонсож, асуудлыг олон талаас нь харж дүгнэгч
 • Байгууллагын бодлого, журам, шийдвэрийн хэрэгжилтийг дэмжигч
 • Байгууллагын соёл, уур амьсгалд эерэг хандлагыг бий болгогч
 • Ажлын байранд сахилга бат, ёс зүйг чанд сахигч