GENIE 5519

SPECIFICATIONS/Техникийн үзүүлэлт

Specifications 
Working height/Ажиллах өндөр5.79 м
Forward reach/ Хэвтээ суналт3.35 м
Lift capacity /Даац2,500 кг
Overall weight/Нийт жин 4,450 кг
Fuel tank/Түлшний багтаамж60 л
Drive speed/Хурд24.1 км/ц
Fork cross section / Сэрээний хэмжээ40 х 100 мм

Categories: ,