SAONON S125HCS

SPECIFICATIONSEQ
Power ESP/ Нөөц хүчин чадал100кВ
Power PRP/ Үндсэн хүчин чадал91кВ
Engine Model/ Хөдөлгүүр6BTA5.9-G2
Engine capacity/ Хөдөлгүүрийн эзлэхүүн374 л
Displacement/ Хөдөлгүүрийн ажлын эзлэхүүн5.9л
Alternator Model/АльтернаторUCI274D
Fuel Consumption /Түлш зарцуулалт25.5 л/ц
Lube Capacity /Хөргөгч шингэний эзлэхүүн27л
Dimension L×W×H /Хэмжээ3200х1133х1766 мм
Weight /Жин2130кг
Category: