TEREX AC200

SPECIFICATIONS/Техникийн үзүүлэлт

Specifications 
Load capacity/Хүчин чадал200,000 кг
Main boom length/Сумны дээд урт67,8 м
Max. System length/Системийн дээд урт:
100 м
Max. Counterweight/Эсрэг ачаа:68.5 тн
Working height/Ажиллах өндөр:67 м
Overall length/Нийт урт:29.8 x 14,06 м
Carrier length/Зөөвөрлөгчийн урт:12,61 м
Turning radius/Эргэлтийн радиус:11,1 м
Engine/Хөдөлгүүр :390 Квт
Speed/ Хурд:80 км.ц

Categories: ,