ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА & ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Эрхэм зорилго

Инженерчлэлийн шинэ санаа, цогц шийдлээр салбартаа тэргүүлнэ.

Алсын хараа

Үйл ажиллагаандаа чанарыг эрхэмлэж, тогтвортой үнэ цэнийг бий болгосон инженерчлэл, төслийн удирдлагаар олон улсад танигдсан компани болно.

Үнэт зүйл/үнэ цэнэ