Ньюком Групп

Ньюком Групп нь дэд бүтцийн салбарт урт хугацааны, стратегийн хөрөнгө оруулалтыг чухалчилдаг бөгөөд Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой төслүүд болон охин компаниудыг эзэмшдэг. Ньюком нь 1993 онд байгуулагдсан цагаасаа компанийн засаглал болон хөрөнгө оруулалтын салбар дах ил тод байдал, ёс зүйн өндөр стандартыг чанд сахисаар ирсэн.

Ньюком нь KDDI, Sumitomo Corporation, SB Energy, SoftBank Group, EBRD болон Vestas гэх дэлхийн салбарын тэргүүлэгчдийн хүчин чадал, туршлагыг өөрсдийн дотоодын хүчин чадал, мэдлэгтэй хослуулан хамтран ажилладаг.

Ньюком Групп компаниуд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг: