НМС дээр бид шударга харьцах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, бүх ажилчдад тэгш боломж олгох зарчмыг баримталж, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажилладаг. Бид ажилтнуудынхаа оюун ухаан, мэдлэг, ур чадвараар бахархдаг.

Манай ажилтнуудын сэтгэл ханамж нь тогтвортой ажлын байр, тохь тухтай ажиллах орчин, өрсөлдөх чадвартай цалин, ажлын байранд суурилсан урамшуулал, ажил мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн боломж, нийгмийн халамж зэрэгтэй холбоотой байдаг.

Бидний зорилго бол “Ажиллахад хамгийн тохиромжтой ажил олгогч” болох, хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэх дуртай газар байх болно; Эрч хүчтэй, найрсаг, өндөр мэргэжлийн багтай байгууллага.